มนุษย์มดทอล์ค ครั้งที่ 6   

(5 พฤศจิกายน 2565)

   วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 65 เวลา 13:00-14:30 น. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.สลิลา เพ็ชรทอง อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์ และอาจารย์ ดร.อุรารัตน์ ปานรอด จัดมนุษย์มดทอล์ค ครั้งที่ 6 ใช้ภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไม่ยากแน่นะวิ ชวนเปิดมุมมองใหม่ สร้างรายได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นบันได นำภาษาไทย Go interและพบกับวิทยากรพิเศษ ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live