ช็อป ชิม อิ่ม...ความรู้ ครั้งที่ 6   

(27 ตุลาคม 2565)

   วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการนิทรรศการ ช็อป ชิม อิ่ม...ความรู้ ครั้งที่ 6 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้มีอาชีพเสริมเพื่อต่อยอดไปถึงครัวเรือนและชุมชนในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โครงการนี้ได้รับการดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล อินทโม และได้รับเกียรติจาก ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ ท่านคณบดี เป็นประธานเปิดงานในวันนี้