กิจกรรมร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา   

(16 กุมภาพันธ์ 2565)

   16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสนุกโดยการส่งภาพและวีดีโอเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจ : วิถีเราชาวปักษ์ใต้ by HuSo SKRU