ค่ายภาษาอังกฤษ English​ Camp เพื่อน้อง   

(18 กุมภาพันธ์ 2565)

   กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English​ Camp เพื่อน้อง เมื่อวันศุกร์​ ที่​ 18 กุมภาพันธ์​ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ โดยคณาจารย์จากหลากหลายหลักสูตรและนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกันค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ณ โรงเรียนวัดเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขากลอยและโรงเรียนวัดท่าข้าม ภายใต้การบริหารงานของ นางประสานทอง จันทมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก​ ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และพัฒนาเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นำทีมกิจกรรมโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา