โครงการพระราโชบาย ชุมชนต้นแบบเขาขาว   

(16 กุมภาพันธ์ 2565)

   กิจกรรมบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯโครงการพระราโชบาย (ชุมชนต้นแบบเขาขาว) วันที่​ 14-15 กุมภาพันธ์​ 2565​​ ดร.รัชชพงษ์​ ชัชวาลย์​ คณบดี​ และ​ ดร.โชติกา​ รติชลิยกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกิจกรรมที่​ 4​ พัฒนา​ ส่งเสริม​ ประชาสัมพันธ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ​ ประกอบด้วย​ 2​ กิจกรรม​ กิจกรรมที่ 4.1 การจัดทำธนาคารต้นไม้และการสร้างสวนดอกไม้ในทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว​ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน​ ตำบล​เขาขาว กิจกรรมที่​ 4.2 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขาขาว​ อ.ละงู​ จ.สตูล และทางคณะฯได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรทั้ง 5 คน (ปาล์ม ศร กาย นีน และอัลลีน) วิทยากรและผู้ช่วยที่มากความสามารถ ให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืช ผัก ไม่ดอกไม้ประดับ รวมถึงวิธีการทำปุ๋ย อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการนี้​ คือ​ ดร.อุรารัตน์​ ปานรอด​ อ.นันทยา​ ศรีวารินทร์​ อ.ทิวาพร​ จันทร์แก้ว​ คุณฐากูร​ ชูจร​ คุณสิตานัน​ แก้วเกาะสะบ้า​ คุณจุฑามาศ​ แด้วศรี​