ยกระดับผู้ประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมที่ 2)   

(25 มกราคม 2565)

   มนุษย์มดบริการวิชาการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมที่? 2 ณ? ต.เขาขาว? อ.ละงู? จ.สตูล วันนี้? อ.ดร.รัชชพงษ์? ชัชวาลย์? คณบดี? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์? อ.ดร.โชติกา? รติชลิยกุล? รองคณบดี?ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์? อาจารย์?จุฑารัตน์? บุตรเผียน? อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์? มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา? บรรยายและฝึกปฏิบัติการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนและหล่อปูนปลาสเตอร์รูปหอยแบรคิโอพอตและสัตว์ทะเลโบราณ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการ?พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน?ปีที่? 3 ณ? พื้นที่? ต.เขาขาว? อ.ละงู? จ.สตูล กิจกรรมวันนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมากและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างหลากหลายโดยสอดแทรกเป็น? Storytelling ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย