กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565   

(28 ธันวาคม 2564)

   28 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสนุกในการแลกของขวัญปีใหม่ และรับของขวัญพิเศษจากคณะผู้บริหารภายในคณะ ในรูปแบบออนไลน์