ประเพณีลอยกระทง 2564   

(19 พฤษภาคม 2564)

   19 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีลอยกระทง โดยการส่งภาพและวีดีโอเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจ : วิถีเราชาวปักษ์ใต้ by HuSo SKRU