ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอจากการจัดโครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้ฯ   

(21 สิงหาคม 2564)

   21 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอจากการจัดโครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้และมนุษย์มดทดแทนคุณแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์