4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย    

(3 กรกฏาคม 2564)

   3 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ 4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์