โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา​ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ   

(6 พฤษภาคม 2564)

   วันนี้ เวลา 09.00 -12.00 น. คณบดี​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ อาจารย์​ ดร.รัชชพงษ์​ ชัชวาลย์​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา​ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์​ จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต​ สาขาวิชาภาษาจีน​ ในรูปแบบออนไลน์ โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรภาษาจีน​ ที่จะออกฝึกสังเกตการณ์สอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียน​ และเตรียมพร้อมเป็นครูสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพด้านการสอน การอบรมในครั้งนี้​ มีผู้เข้าร่วมกว่า​ 40​ คน ประกอบด้วย​ ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง​จากโรงเรียนต่างๆ​ 24 คน​ อาจารย์นิเทศก์​ 10​ คน​ และผู้บริหารคณะพร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน​เข้าร่วมในโครงการนี้​ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย​การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา​ต่อไป