วันราชภัฏ ประจำปี 2564   

(10 กุมภาพันธ์ 2564)

   วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "ราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" เนื่องในโอกาส "วันราชภัฏ" ประจำปี 2564 ณ บริเวณโดยรอบอาคาร 3, 4, 4/2 และอาคารโสตฯ (พื้นที่รับผิดชอบ)