มนุษย์มด เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563   

(19 ตุลาคม 2563)

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์มด เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 60 คน ณ สวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยมีนายชาญวิทย์ รัตนชาติ (เจ้าของสวนเทพหยา) เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้