กิจกรรมทางวัฒนธรรม (ศิลปะการห่อผ้าแบบญี่ปุ่น)   

(18 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้กลยุทธ์การสอนภาษาต่างประเทศ (ประสบการณ์ตรงจากญี่ปุ่น) ครั้งที่ 2 กิจกรรมทางวัฒนธรรม (ศิลปะการห่อผ้าแบบญี่ปุ่น) ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 4-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการห่อของขวัญด้วยผ้า ฟุโรชิกิ (Furoshiki) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่ และประณีตมากที่สุด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แทนการใช้ถุงพลาสติก เรียกได้ว่าเป็นการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิราวรรณ นาคสีทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้