อบรมเชิงปฏิบัติการมนุษย์มด กล้าดีพิทักษ์ CPR   

(16 มกราคม 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมนุษย์มด กล้าดีพิทักษ์ CPR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือบุคคลใกล้ตัวหรือผู้อื่นได้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์