เฮฮาประสาโหมฺเรา เวลาเปลี่ยนไป สายใยคงเดิม 2562   

(27 ธันวาคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานปีใหม่ เฮฮาประสาโหมฺเรา เวลาเปลี่ยนไป สายใยคงเดิม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด