พัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ “STREET FOOD”   

(6 สิงหาคม 2561)

   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา ได้จัดพิธีมอบป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จำนวน 50 คน ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ “STREET FOOD” ณ ตลาดถนน คนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ, ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, นายภาสิทธิ์ จันทมุณี, นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายอุทัย ไชยสมิต รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่, คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมในพิธีมอบป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษดังกล่าว