ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561   

(25 กรกฏาคม 2561)

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นกันเกรา ต้นเสลา ต้นทองอุไร และทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน 3 อาคาร 4 และอาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในโครงการราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561