เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนต์ 4.0   

(29 มิถุนายน 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาทราบถึง วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติทางวิชาการของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ฯ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ได้รับเกียติจาก นายพิศาล แสงจันทร์ พิธีกรรายการหนังพาไป สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การค้นหาตัวเองในยุคไทยแลนด์ 4.0" นอกจากนยังมี การแสดงแฟชั่นโชว์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ สมาร์ท งดงาม และเหมาะสม จากนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา