การปรับตัวของคณะฯ และหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต    

(11 มิถุนายน 2561)

   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ฯเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปรับตัวของคณะฯ และหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4 – 105) คณะมนุษยศาสตร์ฯ