มนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏสงขลา เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน (HUSO-SKRU RUNNING) ครั้งที่ 1   

(4 มิถุนายน 2561)

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับชมรมวิ่ง Songkhla Running ได้จัดโครงการจัดการแข่งขัน “มนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏสงขลา เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน (HUSO-SKRU RUNNING) ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป