ห้องสมุดของเล่นต้นแบบ สร้างสรรค์พลังพัฒนาการของเล่น ปีที่ 2   

(20 กุมภาพันธ์ 2561)

   ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคารสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ร่วมเปิดพิธีและส่งมอบห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในชีวิต เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา