มนุษย์มดอาสา PR ของดีสงขลาด้าน Mooc   

(8 กุมภาพันธ์ 2561)

   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษย์มดอาสา PR ของดีสงขลาด้าน Mooc เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองของการมีจิตสาธารณะในรูปแบบใหม่ผ่านการประชาสัมพันธ์ และให้ความสำคัญกับความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งนักศึกษายังได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ และการเขียนประชาสัมพันธ์ เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา