สานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏครั้งที่ 11 ปี 2561   

(20 มกราคม 2561)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏครั้งที่ 11 ปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา