SKRU OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2561    

(12 มกราคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" SKRU OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนแก่คณะอาจารย์ อาจารย์แนะแนว นักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวะ ในเขตจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรังและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา