เฮฮาประสาโหมฺเรา เวลาเปลี่ยนไปสายใยคงเดิม 61   

(22 ธันวาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เฮฮาประสาโหมฺเรา เวลาเปลี่ยนไปสายใยคงเดิม 61 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 26 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา