ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559   

(3 พฤศจิกายน 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา