สัมมนาทางวิชาการ 3 ทศวรรษ พัฒนาชุมชนราชภัฏสงขลา   

(23 สิงหาคม 2560)

   โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 3 ทศวรรษ พัฒนาชุมชนราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ภาค กศ.บป. เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา