โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560   

(30 พฤษภาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา