ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   

(29 พฤษภาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา