โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560   

(22 พฤษภาคม 2560)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 12 และ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา