Webboard ถาม-ตอบ การจัดการความรู้  


ลำดับคำถามวันที่ผู้ตอบ 

 


คำถาม
หัวข้อคำถาม :  
ชื่อ-นามสกุล :  
E-mail :  
รายละเอียด :  

 

 

หน้าหลัก
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง KM
คณะกรรมการ Km คณะ ฯ
แผนและนโยบาย KM คณะฯ
แผนการจัดการความรู้- ปี2555
ชุมชน COP
ชุมชน E - learning
ปฎิทินปฎิบัติงานของชุมชน
ถาม - ตอบเกี่ยวกับ KM
สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : // 074-321451 เบอร์แฟกซ์ : // 074-336951