Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม
 
  ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
Update : 25 กรกฏาคม 2561
  ประชุมเจ้าภาพร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
Update : 20 กรกฏาคม 2561
  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนต์ 4.0
Update : 29 มิถุนายน 2561
 

อ่านต่อ

 

 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 
กีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏครั้งที่ 11)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
 
 
ระบบฐานข้อมูล

     
  ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

 


 
 
Download แบบฟอร์ม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

 


     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074-260262,074-260263    Fax. 074-260263