ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนเขาขาว   

(25 ตุลาคม 2565)

   วันอังคาร 25 ตุลาคม 2565 ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี และ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดี รวมถึงทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ใน 3 พื้นที่ คือบ้านหาญ บ้านดาหลำ และบ้านนาข่าใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่บริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา ที่กำลังประสบอุทกภัยในขณะนี้และขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ได้กรุณาร่วมบริจาคสมทบทุนในการช่วยเหลือชุมชนเขาขาวในครี้งนี้ด้วย และทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเขาขาว อ.ละงู จ.สตูลในครั้งนี้ วันนี้ ทุกกลุ่ม ทุกชุมชนได้รับมอบสิ่งของที่ทุกท่านตั้งใจมอบให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง