น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระชนกาธิเบศร   

(12 ตุลาคม 2565)

   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระชนกาธิเบศร ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ เป็นประธานในพิธี