มนุษย์มดเปิดบ้านโชว์ 10 หลักสูตรน่าเรียน   

(5 กันยายน 2565)

   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดบ้านมนุษย์มด ต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเตรียมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 วันนี้น้องๆให้ความสนใจใน 10 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะอย่างคล่องแคล่ว ได้รับรางวัลต่างๆไปอย่างมากมาย เรารอน้องๆกลับมาสมัครเรียนกับเรานะคะ