พัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงาน (กิจกรรมที่ 5)   

(29 สิงหาคม 2565)

   สุดยิ่งใหญ่อลังการ งานแถลงผลสัมฤทธิ์7ชุมชนต้นแบบ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น3 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ กับโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย 7คณะ 7ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ดังนี้ พิธีเปิด และการแสดงสุดอลังการ 3 ชุดจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ การลงนาม MOU ชุมชนต้นแบบทั้ง 7 พื้นที่ การประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามพระราโชบาย การแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานรูปแบบภาคีเครือข่าย การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ 7 ชุมชนต้นแบบ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทางเพจ Thundernews ที่ให้เกียรติมาร่วมทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้ให้กับทางคณะเราค่ะ