พัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงาน (กิจกรรมที่ 4)   

(11 สิงหาคม 2565)

   โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย 7 คณะ 7 ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมที่ 4 ท่องเที่ยวชุมชน FAM Trip & แข่งขันทำอาหารท้องถิ่น และเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นถิ่น กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบเขาขาว ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนต้นแบบเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ครั้งนี้มีชุมชนต้นแบบเขาขาวเป็นกรณีศึกษาในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยเชิญชุมชนต้นแบบอีก 6 ชุมชนภาคีเครือข่าย มาทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน และร่วมกิจกรรมประจำฐาน ร่วมทำอาหารชุมชน และยลโฉมนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ กว่า 40 ท่าน ร่วมกันเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นถิ่นของชาวเขาขาว