กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ   

(7 กรกฏาคม 2565)

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมทำความสะอาด บำเพ็ญประโยชน์รอบคณะ กิจกรรมสันทนาการและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพีนธ์น้องพี่ น่ารัก สนุก โครงการนี้กำกับดูแลโดย ดร.ไชยา เกษารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์