ทำงานแบบ Productive Mindset เพื่อสร้างองค์กรสมรรถนะสูง   

(3 มิถุนายน 2565)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการองค์กรแห่งความสุข ในหัวข้อ ทำงานแบบ Productive Mindset เพื่อสร้างองค์กรสมรรถนะสูง ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ อ.อรรณพ นิยมเดชา Positive Psychologis นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach บริษัทเลิร์นนิ่งฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะในการทำงานให้กับคณาจารย์และบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข จัดลำดับความสำคัญของงานได้ ให้เวลาส่วนตัวอย่างมีคุณภาพกับตนเองและครอบครัวได้ เมื่อทุกอย่างสมดุล... คุณภาพงานก็จะเกิดขึ้น มนุษย์มดพร้อมลุย