การพัฒนาศักยภาพกระบวนทำงานในรูปภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ   

(19 พฤษภาคม 2565)

   เตรียมพบกับโครงการดีๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ประสานรวมกันทั้ง 7 คณะ และ 7 ชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพกระบวนทำงานในรูปภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับกิจกรรมที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และจัดทำทำเนียบคลังสมองภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์สปาสงขลา ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาได้ ที่เพจเฟสบุค มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRUconnect และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา