เตือนภัยนักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์   

(10 พฤษภาคม 2565)

   มนุษย์มดมดTalk วาระพิเศษ ในหัวข้อ เตือนภัยนักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์ ฟังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของนักศึกษาและรับฟังการเสวนาร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี จากคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในกรณีต่างๆ ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ