Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านต่อ


  ภาพกิจกรรม
 
  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
Update : 14 กรกฏาคม 2563
  นักศึกษาพบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Update : 9 กรกฏาคม 2563
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ภูมิสารสนเทศ)
Update : 22 มิถุนายน 2563
 

อ่านต่อ

 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
 
 
 
 


Download แบบฟอร์ม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

   

     

   

 


     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074-260262,074-260263    Fax. 074-260263