Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านต่อ


  ภาพกิจกรรม
 
  ผู้มีจิตศรัทธารวม 20 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
Update : 3 ตุลาคม 2561
  ทักษะภาษาอังกฤษกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Update : 12 กันยายน 2561
  ปลูกนักอ่าน
Update : 12 กันยายน 2561
 

อ่านต่อ

 

 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 

กีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏครั้งที่ 11)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
 
 
ระบบฐานข้อมูล

     
  ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

 


 
 
Download แบบฟอร์ม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

   


     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074-260262,074-260263    Fax. 074-260263